Elektroenerģija un siltums no koksnes

Elektroenerģija un siltums no koksnes

Biomasa ir kļuvusi par vienu no visbiežāk izmantoto atjaunojamās enerģijas avotu. Zemās cenas dēļ un pieejamības tas ir tik plaši izmantots enerģijas avots koģenerācijas stacijās.

Koģenerācija – vienlaicīga elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana vienotā termodinamiskā ciklā, pielietojot vienu kurināmā veidu – biomasu.

Koģenerācijas pielietojums ir plašs, centralizētajai siltumapgādei, kokapstrādes rūpnīcās, lauksaimniecībā, atkritumu pārstrādē. Visās minētajās rūpnīcās biomasa ir blakusprodukts, ko var izmantot elektrības un siltuma ražošanai rūpnīcas vajadzībām.