Koģenerācijas stacijas

One of the best independent source of energy

Koģenerācijas stacijas

Green Energy Systems ir lielākā pieredze pasaulē biomasas koģenerāciju staciju projektēšanā un montāžā.

Nodrošinam:

  • Inženiertehnisko risinājumu izstrādi

  • Ierīču un apsaistes materiālu ražošanu

  • Iekārtu uzstādīšanu un ieregulēšanu

  • Staciju un energoiekārtu apkalpošanu

Koģenerācija:

Gazifikācija, jeb koģenerācija ir enerģijas ražošana, kurā vienlaikus tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija, kā kurināmo izmantojot dažādus atjaunojamos energoresursus – dabiskās koksnes biomasu, jeb šķeldu un atkritumus. Koģenerācijas stacijas primārais produkts ir elektrība, bet siltums ir tehnoloģiskā procesa blakusprodukts ko ir iespējams izmantot gan centralizētajā, gan decentralizētajā sistēmā tvaika un karstā ūdens veidā.

Ieguvums no koģenerācijas:

Koģenerācijas iekārtas tiek izmantotas rūpniecībā, sabiedriskajā un privātajā sektorā. Tādejādi pašvaldības var risināt centralizētās siltumapgādes jautājumus, kā arī šāds enerģijas ieguves veids  ir piemērots risinājums patērētājiem kuri novietoti izolētās un nomaļās vietās un tos nav ekonomiski izdevīgi pieslēgt centralizētās siltumapgādes sistēmām.

Lasi bukletu